Poznasz filozofię, teologie, inaczej spojrzysz na Kościół.

Kończą się zapisy do Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii. Zgłaszać można się do 20 września drogą mailową, pisząc na adres: [email protected].  Ilość miejsc jest ograniczona.

Przy Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów

Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii działa przy Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie. „To miejsce, w którym każdy – niezależnie od wcześniejszej edukacji – może poznać i pogłębić swoją wiedzę z zakresu filozofii i teologii, ale też – zyskać nowe spojrzenie na sprawy wiary i Kościoła” – piszą organizatorzy.

Na pierwszym roku uczestnicy szkoły studiują wstęp do filozofii i metafizyki, wprowadzenie do teologii i Pisma Świętego, teologię sakramentów i liturgii, teologię fundamentalną i moralną. Kolejne lata nauki to także wykłady monograficzne na różnorodne tematy, lektura pism św. Tomasza z Akwinu, a także szereg zajęć dot. poszczególnych ksiąg Pisma Świętego.

Zajęcia prowadzą ojcowie dominikanie i wykładowcy świeccy, wśród nich: o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP, s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS, prof. Jacek Wojtysiak, o. prof. Jacek Salij OP, dr Danuta Piekarz, o. dr Damian Mrugalski OP, o. dr hab Tomasz Gałuszka OP, o. dr Janusz Pyda OP, o. dr Mateusz Przanowski OP.

Zjazdy odbywają się w soboty, raz lub dwa razy w miesiącu, w salach Kolegium przy ulicy Stolarskiej 12. Zajęcia są odpłatne – 225 zł za semestr.