Bracia będą prowadzić parafię i szkołę wiary, a w przyszłości – duszpasterstwo studentów.

To kolejna placówka Dominikańskiego Wikariatu Ukrainy. Do tej pory Zakon Kaznodziejski miał swoje wspólnoty w: Kijowie, Lwowie, Czortkowie, Fastowie, Jałcie i Chmielnickim. Od 10 września dołączył półtoramilionowy Charków na wschodzie kraju.

Dom i parafia w Nowej Bawarii

Na nowej placówce pracują ojcowie: Mariusz Woźniak i Andrzej Kamiński. Wczoraj ojciec Woźniak odczytał uroczyście symbol wiary i został ustanowiony proboszczem parafii św. Rafała Kalinowskiego i Matki Bożej Szkaplerznej, która znajduje się na obrzeżu miasta, w dzielnicy Nowa Bawaria. Bracia mają też tam swój dom.

W uroczystości wzięli udział: wikariusz Wikariatu Ukrainy – ojciec Jacek Dudka, syndyk wikariatu – ojciec Władysław Ząbkowski oraz dziekan dekanatu charkowskiego – ksiądz Leonid Tkaczuk ze Zgromadzenia Księży Marianów.

Oprócz prowadzenia parafii, charkowscy dominikanie będą sprawować również opiekę duchową nad karmelitankami bosymi oraz prowadzić Szkołę Wiary – spotkania będą się odbywały w dwie soboty miesiąca.

Bracia będą koordynowali te spotkania przy aktywnej współpracy braci z Ukrainy i Centrum Katechetycznego w Kijowie. W planach jest także zaangażowanie się w pracę ze studentami, głoszenie kazań w diecezji, organizowanie dni skupienia i rekolekcji w swoim domu.

„Czas pokaże na ile damy radę odpowiedzieć na nowe wezwania, które nas czekają w najbliższym czasie” – mówi ojciec Woźniak.

Biskup zaprasza dominikanów

Dominikanie jeździli do Charkowa z posługą kaznodziejską już od pewnego czasu. W 2001 i w 2011 roku ojciec Woźniak głosił rekolekcje wielkopostne w parafii Księży Misjonarzy,  ojciec Dominik Simon dla grup francuskojęzycznych, a ojciec Piotr Bałog prowadził rekolekcje dla księży z Autokefalicznej Prawosławnej Cerkwi.

W Charkowie gościł także z wykładem ojciec Wojciech Surówka, dyrektor Wyższego Instytutu Nauk Religijnych św. Tomasza w Kijowie. W czasie tegorocznego Wielkiego Postu natomiast ojciec Woźniak prowadził dzień skupienia dla księży i sióstr dekanatu charkowskiego w Merefie oraz rekolekcje w parafii katedralnej w Charkowie.

Wiosną ordynariusz diecezji charkowsko-zaporożskiej, biskup Stanisław Szyrokoradiuk wyraził pragnienie sprowadzenia dominikanów do Charkowa. Następnie oficjalne pismo w tej sprawie skierował do ojca Pawła Kozackiego, prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, do której od roku należy Wikariat Ukrainy.