Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie rozpoczęła nabór na nowy kurs.

Szkoła Kantorów to kurs wokalno-liturgiczny zarówno dla amatorów, zajmujących się muzyką liturgiczną, którzy nie mogli zdobyć wykształcenia muzycznego, jak i dla osób już wykształconych muzycznie, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie muzyki liturgicznej. Zajęcia odbywają się co drugą sobotę w krakowskim klasztorze dominikanów.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje na stronie www.liturgia.dominikanie.pl