W dniach od 21 do 26 sierpnia na Jamnej. Hasło: „Światło i sól”.

Hasło tegorocznego Forum jest oczywiście nawiązaniem do słów Jezusa skierowanych do uczniów, a zawartych w Ewangelii świętego Mateusza. Słowa te odczytywane są przez nas jako zadanie, aby stać się „solą dla ziemi i światłem świata”. Nie jest to zadanie proste, szczególnie w otaczającym nas współczesnym świecie. Dlatego młodzi chrześcijanie coraz częściej muszą mierzyć się z pytaniami o własną tożsamość.

Podczas spotkania chcemy zastanowić się, jak wezwanie do stawania się „solą dla ziemi i światłem świata” oddziałuje na nasze studenckie życie i działanie. Wspólnie poszukamy także odpowiedzi na pytanie, jaką rolą może odgrywać młody chrześcijanin we współczesnym świecie i środowiskach, w których żyje. Stąd symbolem naszego spotkania stał się kryształ soli, którego nie można pozostawić wśród skał, ale trzeba wydobyć go na światło, aby stał się tym, do czego został stworzony.

Tradycyjnie w poszukiwaniu odpowiedzi na nasze pytania pomogą nam wykłady oraz warsztaty. Swoje poszukiwania rozpoczniemy od szukania wzorów wśród tych, którzy od samego początku dawali świadectwo swojej wierze, bowiem pierwszy z wykładów dotyczyć będzie apologetów chrześcijańskich w pierwszych wiekach, a wygłosi go o. Szymon Hiżycki OSB, opat tyniecki. Podczas kolejnej konferencji, którą wygłosi o. Jacek Szymczak OP, usłyszymy o tym, co student może dać współczesnemu światu. Ostatni wykład poświęcony będzie Nowej Ewangelizacji, o której opowie Piotr Sowa ze Wspólnoty św. Tymoteusza, odpowiedzialnej między innymi za Przystanek Jezus i Szkołę Nowej Ewangelizacji.

W tym roku warsztaty dla studentów podporządkowane zostały pięciu zmysłom. To dzięki nim możemy poznawać otaczający nasz świat. Nasze zmysły mogą być jednak także narzędziem  komunikacji. Mogą pomagać nam w stawaniu się „solą i światłem”.

Podczas Forum będziemy mogli dowiedzieć się zarówno jak mówić, by być zrozumianym (smak), jak i w jaki sposób słuchać, aby uniknąć konfliktów (słuch). Ze zmysłem dotyku wiążą się warsztaty aktorskie, a zmysł wzroku reprezentują zajęcia dotyczące interpretacji filmów. Interesującą propozycją są także warsztaty florystyczne, silnie oparte o nasz zmysł węchu.

Nie zabraknie czasu na to, co w trakcie krótkiej historii spotkań studentów na Jamnej stało się ich ogromnym walorem. Jamna to przecież również miejsce, gdzie po całym roku duszpasterskiej pracy mamy okazję poznać siebie nawzajem. I w doborowym towarzystwie stawać się „solą i światłem”.