Niezwykłe widowisko muzyczno-teatralne miało miejsce trzeciego dnia XXVII Festiwalu Muzyka w Sandomierzu.

W sobotę 19 sierpnia 2017 roku we wnętrzu dominikańskiego kościoła św. Jakuba rozegrał się dramat liturgiczny pt. Ludus Danielis, czyli „Gra o Proroku Danielu” według XII – wiecznego manuskryptu z katedry w Beauvais. Wykonawcami tego wspaniałego widowiska byli artyści ze Scholi „Węgajty”. Schola działa od 1994 roku w ramach Stowarzyszenia „Węgajty”. Tworzą ją śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy pochodzący z 6 krajów europejskich. Grupa zajmuje się rekonstrukcją średniowiecznych dramatów liturgicznych, prezentacjami muzyczno-teatralnymi, badaniami nad tradycjami śpiewu liturgicznego i sakralnego, antropologią kultury oraz edukacją i animacją teatralną, muzyczną i plastyczną.

W kościele św. Jakuba artyści zaprezentowali sandomierskiej publiczności starotestamentowe sceny opisane w Księdze Daniela: ucztę u króla Babilonii – Baltazara oraz proroka Daniela w jaskini lwów.

O wyjątkowości tego przedstawienia świadczy przyjęcie przez wykonawców zasady podporządkowania elementów artystycznych i formalnych strukturze liturgii. Dla Scholi „Węgajty” to właśnie liturgia określa sposób widzenia poszczególnych scen, użycia gestu, kroku, dialogicznego napięcia, charakteru śpiewu, użycia instrumentów, w końcu – użycia rekwizytów i strojów. Sobotni wieczór spędzony w kościele św. Jakuba dostarczył publiczności, niewątpliwie, głębokich duchowych i estetycznych przeżyć.
Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia w tegorocznej edycji Festiwalu Muzyka w Sandomierzu, które odbędą się w dniach 24 – 27.08.2017 roku.