Piesza Pielgrzymka Dominikańska na Jasną Górę wyruszyła z krakowskiego klasztoru.

Od 1992 roku bracia dominikanie organizują własną pielgrzymkę do Częstochowy. Wyodrębniała się ona z pielgrzymki krakowskiej, której jedną z grup była „Beczka” – tworzona przez dominikańskie duszpasterstwo akademickie.

W roku 1991 grupę, w związku z dołączeniem do niej dużej części pielgrzymów przybyłych na Światowe Dni Młodzieży do Częstochowy, tworzyło ponad 5 tysięcy osób. „Zagrażało” to całej pielgrzymce. Stąd pomysł braci na samotną wędrówkę.

Pielgrzymka z 1992 roku liczyła kilka grup stworzonych z duszpasterstw krakowskich i tych, które mieściły się przy klasztorach w Jarosławiu, Tarnobrzegu i Rzeszowie. Dziś pielgrzymka składa się z ośmiu grup: Cisza I, Cisza II, Janki, Pokuta, Beczka I, Beczka II, Rodzinna i Przystań. Wśród przewodników są bracia z klasztorów całej prowincji. Uczestnikami zaś sympatycy dominikańskich klasztorów z całego świata.

1300 pielgrzymów będzie szło przez sześć dni rozważając tegoroczne hasło: „Wy dajcie im jeść”. pochodzące z Mateuszowej Ewangelii. Jest to pochylenie się nad wezwaniem, przyświecającym pracy św. Albertowi Chmielowskiemu – który w polskim Kościele został patronem roku 2017.

Najstarszy pielgrzym skończył 78 lat. Najmłodszy nie ma jeszcze roku. Pielgrzymka dominikańska jest dla każdego, kto ma w sobie wolę towarzyszenia braciom w ich drodze do Maryi. Czuwa nad nią sztab ambitnych i przygotowanych do pomocy organizatorów i wolontariuszy.

Każdego, kto będzie chciał śledzić losy pielgrzymki, zapraszamy do codziennych relacji na naszej stronie.

Tak było rok temu:

fot. Maciek Maziarka