Papież Franciszek mianował ojca Carlosa Alfonso Azpiroza Costę arcybiskupem metropolitą Bahía Blanca w Argentynie.

Od półtora roku ojciec Azpiroz Costa był koadiutorem tej diecezji. Oznaczało to, że z chwilą zakończenia posługi ówczesnego ordynariusza, obejmie on rządy w archidiecezji Bahia Blanca.

12 lipca Papież przyjął rezygnację arcybiskupa Guillermo José Garlattiego z zajmowanego urzędu – złożoną z racji osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego – i mianował na jego miejsce byłego generała dominikanów. Tym samym arcybiskup Azpiroz Costa został szóstym ordynariuszem archidiecezji Bahía Blanca w Argentynie.

Carlos Alfonso Azpiroz Costa urodził się w 1956 roku w Buenos Aires. W wieku 24 lat wstąpił do dominikanów. W 1997 roku został prokuratorem generalnym Zakonu (odpowiadał za kontakt z Watykanem) i rektorem bazyliki Santa Sabina w Rzymie. W latach 2001-2010 był generałem Zakonu Kaznodziejskiego i 85. następcą św. Dominika.

Diecezję Bahía Blanca, której został arcybiskupem metropolitą, utworzono w 1934 roku. W 1957 roku podniesiono ją do rangi archidiecezji – stała się wtedy także siedzibą nowo utworzonej metropolii. Obejmuje 80 tys. km kwadratowych (1/4 terytorium Polski). Na tym rozległym terenie mieszka 765 tys. osób, z czego większość to katolicy. W 55 parafiach i 236 centrach misyjnych pracuje zaledwie 71 kapłanów, 27 stałych diakonów i 200 zakonników.

Do Zakonu Dominikanów należy obecnie 39 biskupów, w tym jeden z Polskiej Prowincji – Kazimierz Wielikosielec, biskup pomocniczy diecezji pińskiej na Białorusi. Dominikańscy kardynałowie kierują też dwiema archidiecezjami w Europie: kardynał Dominik Duka jest arcybiskupem Pragi w Czechach, a kardynał Christoph Schönborn – arcybiskupem Wiednia.