To kolejny krok ku powstaniu nowej fraterni na Służewie.

Uroczystej Mszy koncelebrowanej 12 czerwca przez braci z klasztoru na Służewie oraz zaproszonych gości przewodniczył ojciec Dariusz Kantypowicz, promotor świeckich dominikanów w Polsce.

W dniu błogosławionego Michała

Termin uroczystości nie był przypadkowy – 12 czerwca przypada wspomnienie bł. Michała Czartoryskiego, męczennika Powstania Warszawskiego. To pod jego opieką od półtora roku powstaje przy służewskim klasztorze nowa fraternia. Błogosławiony Michał był jednym z budowniczych świętującego w tym roku 80-lecie swojego istnienia klasztoru na Służewie.

Świeccy dominikanie z powstającej dopiero nowej fraterni przygotowywali się do tego wydarzenia m.in. przez weekendowe rekolekcje o wierności Boga i o wierności Bogu, które wygłosił ojciec Benedykt Malewski.

Po blisko rocznej formacji 17 osób złożyło podczas Mszy świętej swoje pierwsze czasowe przyrzeczenia na ręce Safony Kozielec, delegata Rady Prowincjalnej Świeckich Dominikanów w Polsce. Zobowiązali się do życia według zatwierdzonej dla świeckich dominikanów Reguły, a tym samym zostali przyjęci do Zakonu Kaznodziejskiego i włączeni w jego apostolską misję. Po przynajmniej trzech latach przyrzeczeń czasowych świeccy dominikanie mogą złożyć przyrzeczenia wieczyste.

fot. Jacek Sulich, Emilia Bąk

Już po zakończeniu Eucharystii kolejnych 15 osób otrzymało dominikański szkaplerz w formie medalika ze św. Dominikiem i Matką Bożą Różańcową. Tym samym rozpoczęli oni formację w Zakonie Dominikańskim. Otrzymali także Regułę, z którą przez kolejny rok będą się zapoznawać, by po tym czasie móc złożyć przyrzeczenia życia zgodnie z jej wymaganiami.

Każda z 15 osób otrzymała także swojego patrona, który będzie wspierał swoim orędownictwem czas formacji i życia w duchu św. Dominika.

Odwiedź stronę świeckich dominikanów swieccy.dominikanie.pl

Należą do Zakonu Kaznodziejskiego

Świeccy dominikanie włączają się we właściwy sobie sposób – żyjąc wśród świata – w apostolską misję głoszenia Ewangelii na krańcach świata, którą podjął w Kościele św. Dominik. Pomocą w tym jest dla nich codzienne uczestnictwo we Mszy, sprawowanie Liturgii Godzin w łączności z całą Rodziną Dominikańską, nieustanne studium Pisma Świętego i prawd wiary oraz budowanie i wzrastanie we wspólnocie.

Świeccy dominikanie podejmują posługę charytatywną, animują spotkania modlitewne, współorganizują Dominikańską Szkołę Wiary i inne spotkania formacyjno-dyskusyjne, angażują się także w różne dzieła klasztorów i parafii, przy których się spotykają. Świadectwo swojej wiary dają także indywidualnie, w środowiskach, w których na co dzień żyją.

W Polsce żyje obecnie około 500 świeckich dominikanów w 25 fraterniach, cztery kolejne fraternie są w trakcie tworzenia. Stanowią oni jedną z trzech – obok braci i mniszek klauzurowych – gałęzi tworzących Zakon Kaznodziejski.

fot. Jacek Sulich