Organizują je Instytut Tomistyczny i Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.

Choć św. Tomasz z Akwinu jest patronem szkół i uniwersytetów katolickich, a Kościół wielokrotnie zalecał badanie jego myśli, to aż dotąd w Polsce nie poświęcono mu specjalizacji studiów teologicznych.

Zmieni się to już od przyszłego roku akademickiego: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (PWTW) wraz z Instytutem Tomistycznym, należącym do Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, otwierają studia licencjacko-doktoranckie z zakresu teologii św. Tomasza z Akwinu. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 6 maja tego roku, zaś rekrutacja rozpocznie się już 1 lipca.

Akwinata aktualny dzisiaj

„Jeśli chcemy Państwu zaproponować specjalistyczne studia z teologii św. Tomasza z Akwinu, to wynika to z naszego przekonania o atrakcyjności i aktualności jego myśli. Nie w tym sensie, jakoby Tomasz miał zawrzeć w swoich dziełach odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania, a do nas miałaby należeć jedynie rekonstrukcja tych odpowiedzi, które zostały przez Tomasza już udzielone. Jesteśmy natomiast głęboko przekonani o tym, że właśnie u św. Tomasza z Akwinu znajdujemy pewien typ myślenia, czy też teologizowania, który może się okazać niezmiernie nośny i owocny także i dzisiaj” – stwierdza odpowiedzialny za specjalizację o. Maciej Roszkowski OP, wicedyrektor Instytutu Tomistycznego.

Nowa specjalizacja ma zapewnić studentom dogodne warunki nie tylko na przygotowanie rzetelnej pracy doktorskiej na temat nauki św. Tomasza z Akwinu, ale również na dogłębne poznanie myśli Doktora Anielskiego. Instytut Tomistyczny jest odpowiednio przygotowany do prowadzenia tych studiów. Skupia bowiem grono fachowców w tym zakresie i współpracuje z wiodącymi tomistami z kraju i zagranicy. Posiada także bazę lokalową i znakomitą biblioteką, posiadającą jedną z najlepszych w Polsce kolekcji publikacji z zakresu teologii i mediewistyki.

Zgodnie z ogólnymi zasadami studiów licencjacko-doktoranckich prowadzonych w ramach PWTW, studia trwają cztery lata i obejmują dwadzieścia jeden zjazdów naukowych w każdym roku akademickim. Spośród nich siedem (specjalistycznych) realizowanych jest w Instytucie Tomistycznym. Absolwenci otrzymają stopień doktora teologii, nadawany przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia filmu informacyjnego

Dla badaczy za „żelazna kurtyną”

Instytut Tomistyczny został założony przez Polską Prowincję Zakonu Kaznodziejskiego w 1958 roku z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pierwotnie jego działalność skupiała się na zbieraniu i porządkowaniu informacji na temat badań teologicznych na Zachodzie, tak by umożliwić polskim badaczom, żyjącym „za żelazną kurtyną”, kontakt z  aktualną myślą teologiczną.

Z czasem Instytut rozwinął własne projekty naukowe i wydawnicze, stając się głównym ośrodkiem badawczym polskich dominikanów, którego działalność koncentruje się na spuściźnie św. Tomasza z Akwinu oraz ogólnie teologii i filozofii średniowiecznej.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie został erygowany przez Stolicę Apostolską w 1988 roku. Jest jedną z najważniejszych polskich wyższych uczelni teologicznych, prowadzącą studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Składa się z dwóch niezależnych sekcji: Sekcji św. Jana Chrzciciela (Collegium Ioanneum) oraz Sekcji św. Andrzeja Boboli (Collegium Bobolanum).

Więcej informacji o samych studiach oraz o obu prowadzących je ośrodkach na stronie specjalizacji.