Trzydniowe uroczystości u Braci w Sandomierzu.

Z okazji liturgicznej uroczystości bł. Sadoka i 48 Sandomierskich Męczenników Dominikańskich, którzy ponieśli męczeńską śmierć podczas tatarskiego najazdu na Sandomierz w 1260 roku, odbył się odpust ku ich czci w dominikańskim kościele św. Jakuba.

Obchody rozpoczęły się 2 czerwca uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Edwarda Frankowskiego z udzieleniem święceń diakonatu siedmiu alumnom sandomierskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

Pełna galeria z odpustu na stronie sandomierskich dominikanów

W homilii hierarcha podkreślił zasługi sandomierskich dominikanów dla Kościoła, którzy stworzyli tutaj ważny ośrodek życia religijnego i misyjnego. Ksiądz Biskup przypomniał, że dominikanie przez wieki – od 1226 do 1865 roku, kiedy zostali wypędzeni po upadku powstania styczniowego – głosili Ewangelię w tutejszym kościele św. Jakuba. Zaś 16 lat temu powrócili tutaj, po ponad 130 latach przerwy.

„Ogromnie wierzę, że tutaj, w tym miejscu, nawet jak nas nie było, bł. Sadok i Męczennicy Dominikańscy działali i że dzięki ich modlitwie jesteśmy tu na nowo od szesnastu lat i na nowo pragniemy, by w tym miejscu w nowy sposób, na wzór św. Dominika, Jacka i Sadoka, rozgorzało nowe centrum ewangelizacji” – powiedział ojciec Michał Śliż, przełożony dominikańskiej wspólnoty w Sandomierzu.

Ojciec Śliż nawiązał też do nowenny, która rozpoczęła przygotowania do przypadającego w 1226 roku jubileuszu 800-lecia przybycia domi8nikanów do Sandomierza. „Potrzebna jest nowenna, te dziewięć lat, by w kontemplacji, modlitwie i trudzie, może cierpieniu, dojść do momentu jubileuszu, w którym na nowo, jak św. Dominik, pójdziemy do parafii ziemi sandomierskiej, Polski, Europy z Ewangelią, by nieść Chrystusa” – dodał ojciec Śliż.

Wieczorem ojcowie dominikanie odśpiewali w swoim kościele uroczyste nieszpory ku czci bł. Sadoka i Braci Męczenników.

3 czerwca, w przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego, trwało modlitewne czuwanie przy relikwiach Braci Męczenników. Następnie ks. prał. Jerzy Dąbek, wikariusza generalnego diecezji sandomierskiej, odprawił uroczystą mszę święta odpustową. Nazajutrz odbył się dominikański festyn.

Sadok był przeorem klasztoru św. Jakuba w Sandomierzu. W 1260 roku wraz z 48 braćmi został zamordowany przez Tatarów. 23 marca 1808 roku papież Pius VII beatyfikował ojca Sadoka i 48 Sandomierskich Męczenników Dominikańskich.