W niedzielę, 7 maja.

Uroczystość odbędzie się podczas mszy świętej o godzinie 11, której będzie przewodniczył biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.

„Konsekracja jest to Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec wszystkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce spotkania, przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią” – przypominają hermaniccy dominikanie.

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski została powołana 25 grudnia 1983 roku, a cztery lata później opiekę nad nią powierzono Zakonowi Kaznodziejskiemu. W 1996 roku rozpoczęto budowę kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w którym pierwsza msza została odprawiona podczas uroczystości odpustowych 3 maja 2001 roku.

Od 1988 roku Hermanice stały się także miejscem spotkań duszpasterstwa akademickiego, organizowanych przez ojca Jana Górę, ówczesnego duszpasterza akademickiego z Poznania. W 1991 roku powstał tu znany na całym świecie hymn „Abba Ojcze”, który następnie był śpiewany na Światowych Dniach Młodzieży z papieżem Janem Pawłem II na Jasnej Górze.