Otrzymał ją profesor Ireneusz Ziemiński za książkę „Eschatologia filozoficzna. Wokół książki »Życie wieczne«”.

Publikacja ukazała się w ubiegłym roku nakładem Fundacji DSFT. Nagrodę im. ks. Józefa Tischnera otrzymała w kategorii pisarstwa religijnego i filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”.

Na pierwszą część książki składają się artykuły prof. Ziemińskiego, w których rozwija on ideę wieczności w doczesności; poruszając się zarówno po obszarze mitologii greckiej, tradycji judeo-chrześcijańskiej, filozofii nowożytnej, jak i XX-wiecznej literatury pięknej. Autor szuka odpowiedzi na pytanie, czy można „osiągnąć nieśmiertelność” – nie ma jednak na myśli wyłącznie wiecznego istnienia duszy, ale także nieśmiertelność w pamięci drugiej osoby, nieśmiertelność w kulturze, a nawet nieśmiertelność kosmiczną.

Druga część książki stanowi zapis polemik z teoriami Ziemińskiego, wygłaszanych podczas Wykładów Otwartych z Teologii Naturalnej m. in. przez profesorów: Mariana Grabowskiego, Stanisława Judyckiego, Dariusza Łukasiewicza czy Ryszarda Mordarskiego.

Według Kapituły Nagrody Tischnera, myśl profesora Ziemińskiego „nie daje łatwego pocieszenia, lecz uczy pokory i męstwa, by ani własnej wiary, ani własnej niewiary nie budować na krzepiących iluzjach”.

Przejdź do strony DSFT