O tym na spotkaniu europejskich prowincjałów Zakonu Kaznodziejskiego. Tym razem w Krakowie.

Zagadnienia związane z dominikańskim sposobem rządzenia będą tematem spotkania europejskich prowincjałów, które odbędzie się 18-22 kwietnia w krakowskim klasztorze. Na roboczym spotkaniu rozmawiać będzie ponad 20 prowincjałów z europejskich prowincji oraz General zakonu i jego socjusze. Ośmiu tłumaczy będzie symultanicznie tłumaczyło obrady na 4 języki.

Prowincjałowie będą zastanawiać się nad takimi tematami jak: polityka asygnat; rola i miejsce starszych ojców w życiu prowincji; sposoby przeprowadzania wizytacji klasztorów; pożądane proporcje między małymi domami a dużymi klasztorami w prowincji, oraz potrzeba reformy sposobu prowadzenia kapituły generalnej.

„To są w praktyce bardzo ciekawe tematy. prowincjałowie opowiadają sobie na przykład o zaletach i wadach różnych rozwiązań: częstego przenoszenia braci, lub bardzo rzadkiego; o tym, czy lepiej żeby decydowała o tym kapitula prowincji raz na cztery lata, czy sam prowincjał, czy lepsza stabilizacja czy dynamizm” – mówi ojciec Jarosław Głodek, socjusz prowincjała odpowiedzialny za organizacje spotkania.

„To są w ogóle fascynujące pytania: na jakiej podstawie podejmować takie decyzje o czyimś losie? Czy Duch święty inspiruje takiego prowincjała na poziomie całej strategii misyjnej czy też przez pojedyncze decyzje dotyczące każdego brata? Bracia wybrani do tej posługi mają dobrą okazję żeby szczerze o tym porozmawiać, bo na ogół, mimo różnych konsultacji, te najtrudniejsze decyzje muszą podejmować samotnie” – dodaje ojciec Głodek.

fot. Sławomir Skrzeczyński / HighlightsPhoto.pl