Bracia studenci zapraszają na konferencję historyczną. 8 kwietnia w krakowskim klasztorze.

Pismo jest samo w sobie niezwykłe. Nie chodzi tylko o pewną osobliwość, że trzech aktualnych redaktorów przyszło na świat w roku wydania inaugurującego numeru. Ten fakt świadczy tylko o specyfice naszego pisma. Spojrzenie na liczbę braci redaktorów naczelnych, wszystkich braci pracujących w redakcji oraz na ciągłość ich pracy prowadzi do niemałego zdumienia.

Wydarzenie na Facebooku

Przez ten czas udało się wspólnie wydać 35 bardzo różnych numerów. Ze wszystkich jednak przebija pasja dominikańskiego studiowania pełna troski o dobro tych, do których bracia zostali posłani.

Chcemy w tym roku ucieszyć się wspólnie, że to dzieło istnieje już tyle czasu.

Pierwszym wydarzeniem, którym rozpoczynamy świętowanie jest konferencja historyczna poświęcona kulturze braci dominikanów w średniowieczu. Oprócz braci studentów dzielących się owocami swoich studiów, w konferencji wezmą udział zaproszeni goście: dr Anna Zajchowska, Jakub Turek oraz Michał Kulpa. Szczegółowy program zawierający bogactwo tematyczne wystąpień można znaleźć poniżej.

W imieniu całej redakcji „Teofila” serdecznie zapraszam tych z Was, którzy będziecie mogli być z nami w Krakowie. Konferencja rozpocznie się w sobotę o godzinie 9:00 w kapitularzu krakowskiego klasztoru.