To drugi polski dominikanin, który będzie kierował Papieskim Uniwersytetem Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie.

Rektorem dominikańskiej uczelni ojca Michała Palucha mianował ojciec Bruno Cadoré, generał Zakonu Kaznodziejskiego.

Był już rektorem

Ojciec Michał urodził się 14 marca 1967 roku w Jarocinie. Do Zakonu wstąpił w wieku 20 lat, w 1993 roku złożył śluby wieczyste, a dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie. W 2001 roku obronił doktorat z filozofii na Uniwersytecie we Fryburgu, a w roku 2013 uzyskał habilitację w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2002-2010 był dyrektorem Instytutu Tomistycznego w Warszawie.

Był również rektorem Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Ojców Dominikanów w Krakowie w latach 2010-2013. Od 2014 roku jest regensem studiów w Prowincji i wykładowcą teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest członkiem Rady ds. Życia Umysłowego w naszym Zakonie.

Ojciec Paluch jest drugim polskim dominikaninem, który został rektorem Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu. W latach 1993-2002 funkcję tę pełnił ojciec Władysław Kaczyński.

Od czasów średniowiecza

Historia Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu, zwanego popularnie Angelicum, sięga korzeniami XIII wieku. Uczelnia jest bowiem spadkobiercą średniowiecznego studium conventuale, które Zakon Dominikanów założył w rzymskim klasztorze Santa Sabina około roku 1222. Od 1265 roku nauczał tutaj św. Tomasz z Akwinu.

W 1577 roku dominikańska szkoła została przemianowana na Kolegium Świętego Tomasza z Akwinu. W 1906 roku zostało ono podniesione przez Piusa X do rangi uczelni papieskiej.

Wśród profesorów Angelicum jest obecnie dwóch polskich dominikanów: Wojciech Giertych i Ryszard Rybka. Do grona absolwentów tej uczelni należą m.in. św. Jan Paweł II, który w 1948 roku uzyskał tu doktorat, a także m.in. abp Stanisław Gądecki i abp Konrad Krajewski, jałmużnik papieski.

fot. Norbert Kuczko OP / dominikanie.pl