Będzie kierował konwentem w Korbielowie przez kolejne trzy lata.

Wyboru ojca Krzysztofa Ruszela dokonała kapituła korbielowskiego klasztoru, a zatwierdził ojciec Paweł Kozacki – przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Dominikanów.

Objęcie urzędu przeora przez o. Ruszela odbędzie się 25 kwietnia – w kaplicy klasztornej przeor elekt złoży wobec Prowincjała i korbielowskiej wspólnoty braci kaznodziejów wyznanie wiary, a następnie odbędzie się wspólna modlitwa.

Ojciec Krzysztof Ruszel urodził się 2 listopada 1981 roku w Rzeszowie. W 2001 roku wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, w 2007 złożył śluby wieczyste, a rok później otrzymał święcenia kapłańskie. W 2014 roku został wybrany po raz pierwszy przeorem w Korbielowie.

Ojcowie dominikanie przybyli do Korbielowa w Beskidzie Żywieckim w 1958 roku. Prowadzą dom rekolekcyjny oraz parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów.