Zapraszamy do wspólnego świętowania.

Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga wszechświat został stworzony, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. [Hbr 11,3]

Każdy, kto spotkał się z Duszpasterstwem Akademickim, wie, że przypada ono na bardzo szczególny moment w życiu młodego człowieka. Wyjątkowość tego czasu jest wielkim przywilejem, ale także zadaniem. Dzięki Słowu i sakramentom, wspólnocie i twórczemu zaangażowaniu, mamy możliwość umocnić i rozwinąć wiarę na dalsze życie. Gromadzimy się wokół Eucharystii, na regularnych spotkaniach i wspólnych wyjazdach, aby uczyć się i poświęcać czas innym. Niezależnie od miejsc, z których pochodzimy i doświadczeń, które nabyliśmy – jeśli tylko jesteśmy otwarci na zmiany – szybko odkrywamy, że Bóg wykorzystuje wszystkie te przestrzenie, by tworzyć z nami nowy świat.

Poznań jest naszą akademicką kolebką. To właśnie tutaj dominikanie na zaproszenie władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza założyli grupę akademicką, która zapoczątkowała powstanie kolejnych duszpasterstw w całej Polsce. Odtąd każde z miast, w którym studenci działają z dominikanami tworzy sobie właściwy mikroświat i kształtuje niezastąpioną przestrzeń.

Mamy świadomość bogactwa naszej różnorodności. Widzimy w tym błogosławieństwo i szansę na owocną współpracę. Dlatego obchodząc Jubileusz 80-lecia, chcemy świętować powstanie nie tylko jednego, najstarszego ośrodka, ale samej idei Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego, obejmującej obecnie dwanaście polskich miast.

Powstaliśmy 80 lat temu, a to duży kawałek historii. Czym zatem może być dla nas Jubileusz?

Postrzegamy go przede wszystkim jako szansę na odnowę tożsamości i wzmocnienie świadomości o sile i znaczeniu naszych możliwości. Ufamy, że jeśli ugruntujemy wartości, którymi żyje Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie, będziemy mogli jeszcze bardziej efektywnie i twórczo przekazywać je kolejnym pokoleniom studentów.

Odkrywając korzenie, chcemy również podkreślić i rozwinąć naszą dominikańską specyfikę. Wierzymy, że mamy do przekazania coś więcej niż tylko tradycje minionych lat. Chcielibyśmy się podzielić naszą naturalnością, przyjaźnią, pozytywnym i twórczym podejściem do wiary, ale także naszym wkładem w liturgię, sztukę i kulturę; Tym wszystkim, co dostaliśmy od Boga i ludzi, i co możemy Jemu i Wam ofiarować.

Kilka ostatnich tygodni poświęciliśmy intensywnej pracy, która zaowocowała:

wstępnym planem obchodów Jubileuszu

Myślimy o różnego rodzaju panelach, spotkaniach i wydarzeniach dla studentów, absolwentów i całego środowiska akademickiego. Wszystko jest w fazie planowania i zależy od zaangażowania osób oraz od zgromadzenia potrzebnych środków finansowych na ich przeprowadzenie.

Jeśli chcielibyście włączyć się w obchody poprzez zorganizowanie jubileuszowego wydarzenia w swoim mieście – czujcie się zaproszeni. Jesteśmy w tym razem i tylko razem będziemy w stanie nadać naszemu świętowaniu prawdziwy sens i znaczenie.

identyfikacją jubileuszową

Nasze logo jest proste: to liczba “80”, która powstała z obrysu trzech kół jednakowej wielkości. Otoczenie dla tego znaku stanowią kolorowe elementy (koło, półkole, wycinek koła, okrąg, pół okręgu i ćwierć okręgu) powstałe z podstawowej figury, jakim stało się dla nas koło.

Sześć kształtów odpowiada sześciu głównym charakterystykom Duszpasterstwa Akademickiego: wierze i życiu, jedności i różnorodności, tradycji i nowości. Półprzezroczystość kolistych elementów odzwierciedla ciągłe przenikanie się wartości i ich wzajemne relacje, a ich dynamika obrazuje nieustanny proces, który jest codziennym doświadczeniem dla środowiska akademickiego. Poza tym przypominają nam konfetti – nieodłączny atrybut świętowania.

W duszpasterstwie działamy głównie w trybie poranno-wieczornym. Dlatego nasza identyfikacja powstała w dwóch odsłonach: jasnej i ciemnej.

wizytówką oraz blogiem

Wizytówka zawiera podstawowe informacje o Jubileuszu 80-lecia Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego i w przyszłości przerodzi się w stronę internetową. Blog natomiast jest miejscem dzielenia się postępami w przygotowaniach i pojawiającymi się nowymi pomysłami na świętowanie Jubileuszu.

www.80da.dominikanie.pl

 

adresem kontaktowym

Bardzo prosimy o przesyłanie wiadomości z wszelkimi informacjami, propozycjami, zdjęciami i wspomnieniami dotyczącymi Duszpasterstwa Akademickiego Dominikanów.

[email protected]

 

Zapraszamy do włączenia się we wspólne świętowanie.

Duszpasterze i studenci

+