Ślubowali posłuszeństwo, czystość i ubóstwo. Na całe życie.

Bracia: Marcin Rutecki, Dominik Sala, Marcin Słowik, Mariusz Kulig, Piotr Oleś, Dominik Zarychta, Rafał Szymko i Piotr Frey złożyli śluby na ręce ojca Bruno Cadoré, generała Zakonu Kaznodziejskiego.

Uroczystość odbyła się 23 kwietnia – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w dominikańskiej bazylice Świętej Trójcy w Krakowie. Mszę świętą odprawił ojciec Paweł Kozacki, przełożony Polskiej Prowincji Dominikanów. Homilię wygłosił ojciec Cadoré.

Śluby wieczyste składa się zwykle pod koniec studiów, przed święceniami diakonatu. Obowiązują one na całe życie.

fot. Dawid Grześkowiak OP, K. Nowak