23 kwietnia – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w bazylice Świętej Trójcy.

Podczas uroczystej mszy świętej o godzinie 10.30 ojciec Bruno Cadoré, generał Zakonu Kaznodziejskiego, przyjmie od ośmiu Braci śluby: posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. W uroczystości weźmie udział m.in. przełożony polskich dominikanów ojciec Paweł Kozacki.

Śluby wieczyste, czyli obowiązujące na całe życie, złożą bracia studenci: Marcin Rutecki, Dominik Sala, Marcin Słowik, Mariusz Kulig, Piotr Oleś, Dominik Zarychta, Rafał Szymko, Piotr Frey.

Do Polskiej Prowincji Dominikanów należy 450 braci. Śluby wieczyste składa się zwykle pod koniec studiów, przed święceniami diakonatu. Bracia zakonni, którzy nie przyjmują święceń kapłańskich, składają profesję wieczystą po około pięciu latach pobytu w Zakonie.

Śluby wieczyste składane są zazwyczaj w krakowskiej bazylice Świętej Trójcy – kolebce polskich dominikanów.