W dniach od 13 do 15 marca w stołecznym klasztorze św. Jacka.

Cztery raz w roku dominikanie pracujący z młodzieżą spotykają się, aby podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać nowe doświadczenia i rozmawiać na temat bieżących wyzwań i problemów.

Ojcowie ze Szczecina, Gdańska, Poznania, Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Jarosławia i Rzeszowa uczestniczyli tym razem w prelekcjach dotyczących praktycznego zastosowania zasad prawnych przy organizacji wypoczynku dla młodzieży. Korzystano m.in. z bogatego doświadczenia skautów Europy.

„Ponadto na podstawie ankiet i sprawozdań duszpasterzy z ostatnich 10 lat, omówiliśmy specyfikę dominikańskiej pracy, starając się zarysować kierunek i sposób towarzyszenia młodemu człowiekowi” – mówi ojciec Paweł Koniarek, duszpasterz młodzieży w Rzeszowie i koordynator działań dominikańskich duszpasterstw młodzieży w Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.

Wieloletni duszpasterz krakowskiej „Przystani” ojciec Maciej Chanaka podkreślał z kolei , że podstawą w pracy z młodzieżą jest dla księdza osobiste doświadczenie żywej relacji z Jezusem. „Jak ty będziesz blisko Chrystusa, to ludzie się pojawią” – powtarzał ojciec Chanaka.

Zaznaczał także, że dziś duszpasterstwo przede wszystkim powinno dawać młodym „konkretne doświadczenie modlitwy”.