Odpisz ze swojego podatku na dominikańskie fundacje i stowarzyszenia.

Fundacje pożytku publicznego przy naszych klasztorach proszą o przekazanie jednego procenta podatku dochodowego na swoją działalność.

GDAŃSK

Fundacja „Centrum Świętego Jacka”

Wspiera działalność duszpasterską, charytatywną i kulturalno-edukacyjną gdańskich dominikanów oraz prace remontowe i konserwatorskie w bazylice Świętego Mikołaja – jednym z najstarszych kościołów Gdańska.
KRS 0000 214 749

HERMANICE

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami”

Powstało w 2009 roku, a jego celem jest wspomaganie rodzin w rozwiązywaniu różnych problemów oraz dbanie o rozwój dzieci. Prowadzi świetlicę dla dzieci.
KRS 0000 330 742

JAROSŁAW

Fundacja „Hereditas Pro Futuro”

Od 2005 roku zajmuje się m.in. ratowaniem i renowacją cennych zabytków bazyliki Matki Bożej Bolesnej i zabytkowego klasztoru Ojców Dominikanów. Wspiera ponadto prowadzone przez Braci liczne dzieła charytatywne oraz imprezy kulturalne.
KRS 0000 226 435

KRAKÓW

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny

Pomaga wierzącym świadomie uczestniczyć w przeżywaniu piękna liturgii Kościoła i zajmuje się jej badaniem. Prowadzi dwa portale: Liturgia.pl i Liturgia.dominikanie.pl.
KRS 0000 354 036

LUBLIN

Fundacja „Restaurare Basilicam”

Wspiera remonty zabytkowej bazyliki św. Stanisława Biskupa Męczennika (zwana także bazyliką Relikwii Drzewa Krzyża Świętego), które lubelscy dominikanie prowadzą od lat przy współudziale środków z Unii Europejskiej.
KRS 0000 128 069

Fundacja „Ponad Granicami” im. św. Jacka Odrowąża

Szuka dróg zbliżenia i pojednania między Polakami i ich sąsiadami oraz wspiera inicjatywy ekumeniczne i prowadzi dialog z przedstawicielami innych religii. Jednym z jej projektów jest Debata Dwóch Ambon – cykl dyskusji, w których uczestnicząkatolicy, prawosławni, ewangelicy, a także Żydzi i muzułmanie.
KRS 0000 084 959

ŁÓDŹ

Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”

Działa na rzecz wzmocnienia naturalnych więzi rodziny – m.in. relacji małżeńskich i kontaktów rodziców z dziećmi. W tym celu organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i doradztwo rodzinne, warsztaty dla dzieci z rodzicami oraz pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin.
KRS 0000 052 291

POZNAŃ

Stowarzyszenie „LEDNICA 2000”

Założona przez o. Jana Górę, zajmuje się organizacją Spotkań Lednickich, utrzymaniem i rozbudową Ośrodka Jana Pawła II na Polach Lednickich oraz przygotowuje cotygodniowe rekolekcje nad Lednicą.
KRS 0000 078 708

Fundacja im. O. Honoriusza Kowalczyka

Celem Fundacji jest wspieranie misji Zakonu Dominikanów oraz prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i edukacyjnej w duchu dominikańskiego posłannictwa. Jedną z form działalności są stypendia dla utalentowanej, a niezamożnej młodzieży szkół średnich i gimnazjów.
KRS 0000 038 375

SZCZECIN

Fundacja „Veritas” Ma „wspierać misję i posłannictwo dominikańskie” w mieście, a konkretnie: parafian i osób gromadzących się wokół klasztoru Ojców Dominikanów. Wspomaga następujące inicjatywy: Akademia Rodzinna, Logosfera, Dominikańska Szkoła Wiary, Festyn Dominikański.
KRS 0000 248 804

WARSZAWA-FRETA

Fundacja „Sto Pociech” Działa na rzecz rodzin z małymi dziećmi. Jej celem jest wspieranie rozwoju zarówno dorosłych jak i dzieci. Na warszawskiej Starówce prowadzi zajęcia, spotkania i konsultacje dla różnych grup: rodziców (mam, tatów, babć), dla dzieci do 9 lat oraz całych rodzin.
KRS 0000 278 980