16 lutego w monachijskim kościele Sankt Nikolaus.

Zmarły pod koniec ubiegłego roku w Gdańsku dominikanin ojciec Bolesław Rafiński pracował od 1990 roku przy parafii św. Alberta w Monachium pełnił przez wiele lat posługę jako kapelan domu opieki. Wcześniej pracował w Lipsku na terenie ówczesnej komunistycznych Niemiec Wschodnich, gdzie był duszpasterzem Polaków oraz magistrem studentatu i nowicjatu.

W czwartek 16 lutego w kościele Sankt Nikolaus w Monachium – jednej z parafialnych świątyń prowadzonych przez polskich dominikanów – odprawiona zostanie w intencji ojca Bolesława msza święta. W liturgii weźmie udział ojciec Paweł Kozacki, przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.