Teologię chcemy tłumaczyć naukowo. Tylko wtedy można obiektywnie poznać boską rzeczywistość.

Czy dociekania teologiczne mogą nas zbliżyć do Boga? Tak! Kluczowe jednak jest, by nie były tylko swobodnym błądzeniem myślami czy racjonalizacją służącą uzasadnianiu własnych idei. Chodzi przecież o poznawanie pewnej, obiektywnej, boskiej rzeczywistości, a przede wszystkim konkretnych Osób – nie zaś o obracanie się stale w kręgu własnych wyobrażeń na Ich temat. Dlatego tak ważna w teologii jest rzetelność, dociekliwość, dążenie do obiektywizacji swoich wniosków i hipotez – czyli zachowanie standardów naukowych.

Na początek o zbawieniu

Stąd właśnie wziął się pomysł Wykładów Otwartych Instytutu Tomistycznego – nowej serii comiesięcznych spotkań naukowych, które odbywać się będą w klasztorze dominikanów na warszawskim Służewie. W każdym roku akademickim poświęcone będą jednej, konkretnej kwestii teologicznej, którą analizować będą znakomici teologowie z kraju i zagranicy. Ostatni i zarazem najdłuższy wykład z danej serii (tzw. wykład główny) będzie stanowił zarazem podsumowanie całej dyskusji, jak i podstawę dla sympozjum odbywającego się w kolejnym roku oraz dla publikacji będącej owocem Wykładów. Wszystko po to, by jak najbardziej rzetelnie i najbardziej wszechstronnie omówić wybrane, ważkie zagadnienia teologiczne.

Pierwsza seria Wykładów, która potrwa od lutego do czerwca 2017 roku, poświęcona będzie kwestii zbawienia. Dlaczego właśnie ten temat? Ponieważ to jedno z najbardziej kluczowych zagadnień dla naszej wiary, z którym stale się mierzymy i w kościelnym życiu, i w indywidualnej religijności – lecz które przez swoją wszechobecność i pozorną oczywistość jest zarazem, paradoksalnie, wręcz nieuchwytne i trudno zrozumiałe.

Czemu tak naprawdę dla naszego zbawienia konieczna była śmierć Chrystusa? Czy w okresie między Zmartwychwstaniem  i naszym osiągnięciem nieba jesteśmy zbawieni „połowicznie”? Czy stworzenie świata było niedoskonałe, skoro potrzebne stało się jego zbawienie? To tylko niektóre z pytań, które wciąż budzą kontrowersje, domagając się dogłębnej analizy.

Prelegentami, którzy zmierzą się z tą problematyką będą m.in.: prof. Adrian Schenker OP, jeden z najbardziej uznanych europejskich biblistów i przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Biblia Hebraica Quinta; prof. Matthew Levering, znakomity – a wciąż zbyt mało znany w Polsce – teolog amerykański i znawca myśli św. Tomasza z Akwinu; a także ks. dr hab. Piotr Roszak – członek Papieskiej Akademii Tomasza z Akwinu i prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Natomiast pierwszy wykład, zatytułowany „Ofiara Chrystusa – zadośćuczynienie, okup czy uwielbienie? Teologiczne interpretacje zbawczego dzieła Chrystusa”, wygłosi dr Maciej Roszkowski OP – teolog, wicedyrektor Instytutu Tomistycznego i wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów.

Program tegorocznego cyklu:

17 lutego, godz. 19.00: dr Maciej Roszkowski OP, Ofiara Chrystusa – zadośćuczynienie, okup czy uwielbienie? Teologiczne interpretacje zbawczego dzieła Chrystusa.

9 marca, godz. 19.00: prof. Adrian Schenker OP, Męczeństwo i soteriologia w 7 rozdziale 2 Księgi Machabejskiej. Najbliższa biblijna paralela ze słowami Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy (wykład tłumaczony z języka angielskiego).

28 kwietnia, godz. 19.00: prof. Matthew Levering, Stworzenie i odkupienie (wykład tłumaczony z języka angielskiego).

18 maja, godz. 19.00: ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK, Zadatek dziedzictwa: czy jesteśmy w połowie zbawieni? U biblijnych podstaw soteriologii św. Tomasza z Akwinu.

Wykład główny: 24 czerwca, godz. 16.00: dr Mateusz Przanowski OP, Zadośćuczynienie (satisfactio). Podstawowa kategoria soteriologii św. Tomasza z Akwinu.

Powstaliśmy z inspiracji prymasa Wyszyńskiego

Głównym organizatorem Wykładów jest Instytut Tomistyczny – jednostka naukowa założona przez polskich dominikanów w 1958 roku z inspiracji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instytut realizuje projekty naukowe poświęcone polskiej i europejskiej tradycji teologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli św. Tomasza z Akwinu.

Współorganizatorem Wykładów jest Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Wszystkie spotkania odbywać się będą w klasztorze oo. Dominikanów (Aula im. o. Jacka Woronieckiego OP, ul. Dominikańska 2). Wstęp oczywiście wolny.

Autorką tekstu jest dr Eliza Litak