W sobotę wykład w Dominikańskiej Szkole Wiary we Wrocławiu.

Prelekcję – zatytułowaną „Duch Święty – między Starym a Nowym Testamentem” – wygłosi ksiądz profesor Rajmund Pietkiewicz, teolog i biblista, prorektor ds. naukowo-dydaktycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

„W Starym Testamencie Ducha Święty nie występuje jako osoba, co wynika z troski natchnionych autorów o czystość monoteizmu – Jahwe jest jeden i tylko jeden. Dopiero Apostołom objawiono istnienie jednego Boga w trzech Osobach. Z drugiej strony w Credo wyznajemy, że Duch Święty, za którego sprawą Syn Boży przyjął ciało z Maryi Dziewicy, jest tym samym Duchem, który mówił przez Proroków. Jednak czy można w tym wypadku mówić o ciągłości objawienia Starego i Nowego Przymierza? Na to pytanie odpowie nasz prelegent” – mówi Marek Misiak, jeden z organizatorów wykładu.

„Zależy nam na ukazaniu ciągłości objawienia Starego i Nowego Testamentu. Często mówi się o »Bogu Starego Testamentu« i »Bogu Nowego Testamentu«, jakby w Bogu zaszła jakaś fundamentalna zmiana – a przecież był to, jest i będzie ten sam Bóg, który coraz pełniej objawiał się ludziom w miarę, jak byli na to gotowi” – dodaje Misiak.

Tematyce związanej z Duchem Świętym poświęcone będą wszystkie wykłady wrocławskiej DSW w roku 2017. Związane jest to z przygotowywanym programem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce na rok 2017/2018, który poświęcony będzie właśnie Duchowi Świętemu.

Najbliższy wykład 18 lutego o godzinie 17 w Starym Refektarzu wrocławskiego klasztoru. Wstęp wolny.

Program wykładów na cały 2017 rok oraz nagrania poprzednich wykładów znaleźć można na stronie internetowej Szkoły – www.dsw.wroclaw.dominikanie.pl. Program roczny dostępny jest też na profilu Facebookowym wrocławskiej DSW.