W sobotę w Dominikańskiej Szkole Wiary we Wrocławiu.

Prelekcję – zatytułowaną „Duch Święty w listach Pawłowych” – wygłosi salezjanin ksiądz Ryszard Kempiak, wykładowca Pisma Świętego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a także we wrocławskim i świdnickim seminarium duchownym oraz w seminarium Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie.

Tematyce związanej z Duchem Świętym poświęcone będą wszystkie wykłady wrocławskiej DSW w roku 2017. Związane jest to z przygotowywanym programem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce na rok 2017/2018, który poświęcony będzie właśnie Duchowi Świętemu.

„Wrocławska Dominikańska Szkoła Wiary postanowiła włączyć się w ten program całorocznym cyklem wykładów o Duchu Świętym. Aby zaś rozpoczynać od źródła – czyli od Pisma Świętego – pierwszy wykład dotyczyć będzie tego, co o Duchu napisał św. Paweł – i co obok nauczania Jezusa o Duchu z Ewangelii stanowi podstawę naszej wiedzy na Jego temat” – mówi Marek Misiak z DSW we Wrocławiu.

Wykład 21 stycznia o godzinie 17. w Starym Refektarzu wrocławskiego klasztoru. Wstęp wolny.