Jubileusz świętował w warszawskim klasztorze św. Jacka. Spędził tam większość zakonnego życia.

27 stycznia Jubilat przewodniczył uroczystej mszy świętej, koncelebrowanej przez kilkudziesięciu braci. W kazaniu przeor klasztoru św. Jacka, ojciec Mirosław Sander, nazwał 50 lat kapłaństwa ojca Jacka Salija „czasem wzrostu Bożego królestwa”.

Przeor głosi kazanie i przekazuje krzyż

„Ziarno zasiane w ziemi rośnie w ciszy. Nie wszystko od nas zależy – możemy budować poprawne i pobożne życie, ale nigdy sami z siebie nie zapragniemy i nie zdołamy budować królestwa Bożego” – mówił ojciec Sander. I dodał: „Dnia by zabrakło, żeby wyliczyć wszystkie zasługi o. Jacka. A chwaląc, nie wyraziłbym tego, co najbardziej istotne. Żadna laudacja tego by nie wypowiedziała”.

Po kazaniu przeor przewodniczył modlitwie w intencji Jubilata i przekazał mu pamiątkowy krzyż, pamiątkę po jednym z męczenników II wojny światowej. Na zakończenie Eucharystii o. Jacek dziękował wszystkim za obecność i życzliwość. Znany z dystansu do samego siebie zasłużony profesor i duszpasterz prosił, by pamiętać o nim w modlitwie, aby mógł bezpiecznie dopłynąć do portu wiecznego zbawienia.

Wybitny teolog, nauczyciel i duszpasterz

Jacek (Eugeniusz) Salij urodził się w 1942 roku. w Budach na Wołyniu. W wieku 16 lat złożył pierwsze śluby zakonne, a osiem lat później – dokładnie 25 grudnia 1966 roku. – przyjął w Pilawie Dolnej święcenia kapłańskie. W 1971 roku uzyskał doktorat, w 1979 – habilitację, a w 1992 roku został profesorem zwyczajnym teologii.

Swoje dominikańskie życie spędził w dużej części w klasztorze na warszawskim Nowym Mieście. Przez wiele lat był związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie kierował Katedrą Teologii Dogmatycznej. Poświęcił się studiowaniu, nauczaniu oraz popularyzowaniu teologii, filozofii i nauki ojców Kościoła. Bada twórczość św. Tomasza z Akwinu i sam określa się jako tomista. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również: historia i teologia dogmatów, filozofia Boga, scholastyka, etyka i bioetyka.

Jest autorem kilkudziesięciu książek, rozpraw naukowych i tłumaczeń oraz setek artykułów z zakresu teologii i duchowości – wiele z nich jest dostępnych także w internecie. Przez ponad 30 lat regularnie publikował w miesięczniku „W drodze” odpowiedzi na nadsyłane przez czytelników pytania. Konsultor Sekcji Nauk Teologicznych w Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, członek Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich, duszpasterz KIK w Warszawie i środowisk nauczycielskich.

Order od prezydenta

W 2004 roku został laureatem Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks „za niestrudzone popularyzowanie wiedzy teologicznej w Polsce w różnych publikacjach wydawniczych”. W 2007 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył ojca Jacka Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jego zasługi docenili także redemptoryści, przyznając mu w 2016 roku nagrodę PRO REDEMPTIONE za wybitne osiągnięcia naukowe i świadectwo życia.