Internetowa transmisja w Telewizji Watykańskiej w sobotę o godzinie 16.

Na zakończenie obchodów Jubileuszu 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego 21 stycznia w rzymskiej bazylice św. Jana na Lateranie będzie sprawowana Msza święta, której przewodniczył będzie papież Franciszek. O przygotowanie śpiewów podczas tej uroczystości poproszono Dominikański Ośrodek Liturgiczny z Krakowa.

Z formularzem Mszy wotywnej o świętym Dominiku

Chociaż w Mszę zostaną włączone pewne dominikańskie zwyczaje, pozostanie ona Mszą papieską. Zostanie użyty formularz Mszy wotywnej o świętym Dominiku, napisany około 1234 roku, w czasach jego kanonizacji. To jedne z najstarszych świadectw liturgii dominikańskiej, jeszcze z czasów przed jej ujednoliceniem w 1256 roku, które nadało jej kształt na kolejne wieki.

Zgromadzeni zaśpiewają nowe pieśni w trzech oficjalnych językach Zakonu: angielskim, francuskim i hiszpańskim. Podczas procesji wejścia zabrzmi „Mon Dieu, ma Misericorde”, nawiązująca do modlitwy św. Dominika pod krzyżem: „Panie, co będzie z grzesznikami?”. Również dziś, napełnieni tą samą gorliwością, mamy przynosić naszych bliskich i wszystkie trudne sprawy naszego życia, by jednoczyć je z ofiarą Krzyża.

ESP / ENG

Podczas przygotowania darów zostanie odśpiewana pieśń „El Pan de San Sixto”, która odwołuje się do jednej z legend z początków Zakonu o tym, jak w refektarzu pierwszego klasztoru w Rzymie ojciec Dominik rozmnożył chleb dla swoich głodnych braci.

Przyjęciu Komunii świętej będzie towarzyszyła pieśń „Thanks Be to You, O Lord!”, a na zakończenie Eucharystii zabrzmią dwie starożytne antyfony: „Salve Regina” oraz „O lumen Ecclesiae”. W ten sposób zgromadzeni będą prosić o wstawiennictwo Maryję, Opiekunkę naszego Zakonu, i świętego ojca Dominika.

Warto zwrócić uwagę także na dwa inne momenty podczas liturgii. Modlitwa „Ojcze nasz” zostanie zaśpiewana w języku łacińskim, by zjednoczyć w modlitwie wszystkich uczestników uroczystości, niezależnie od języka i kraju pochodzenia.

Uniwersalny charakter Zakonu będzie wyrażać także modlitwa wiernych. Będzie w niej widać to charakterystyczne dla duchowości i tradycji dominikańskiej pragnienie, by modlić się razem, a nie indywidualnie. Każde z siedmiu wezwań będzie poprzedzone krótką łacińską zachętą, a po chwili milczenia będzie odczytane w jednym z kilku języków.

Dlaczego na Lateranie?

Pewne zaskoczenie może wywoływać także fakt, że Msza na zakończenie naszego Jubileuszu będzie sprawowana akurat w Bazylice Laterańskiej. Do dzisiaj pozostaje ona katedrą Biskupa Rzymu, ale co ważniejsze – w czasach świętego Dominika to tam właśnie żyli i modlili się papieże. W tym dniu, zebrani ponownie przez Jezusa, chcemy razem z papieżem Franciszkiem na nowo kontemplować korzenie naszej dominikańskiej tożsamości. Zanim będziemy mogli contemplata aliis tradere, najpierw musimy contemplari.

Na stronach Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego dostępne są zarówno nagrania śpiewów, przewidzianych na Mszę jubileuszową, jak również książeczka z przebiegiem liturgii.

We wspólną modlitwę będzie można włączyć się także dzięki internetowej transmisji na stronach Telewizji Watykańskiej oraz na www.op.org

fot: Catholic Church (England and Wales) / flickr.com / CC BY-NC-SA