Wśród kilkunastu uczestników, było dwóch Polaków.

Spotkanie „Biblia w Jerozolimie” po raz trzeci zgromadziło młodych dominikańskich biblistów w École Biblique. W dniach od 3 do 6 stycznia Bracia dzielili się rezultatami swojej pracy i entuzjazmem w studiowaniu Słowa Bożego.

Jerozolimskie spotkania są otwarte dla każdego dominikanina, który kształci się w kierunku studiów biblijnych. W tym roku było jedenastu uczestników, w tym dwóch braci z Prowincji Polskiej: Jakub BlujŁukasz Popko. Jeden z braci przybył aż z Alaski.

Większość czasu poświęcono na interpretację tekstu „Wniebowstąpienia” Eliasza (2 Król 2). Od hebrajskiej gramatyki, poprzez starożytne tłumaczenia, biblijne nawiązania, żydowskie i chrześcijańskie interpretacje, po przedstawienia w ikonografii — każdy z braci przedstawiał lub poddawał dyskusji przygotowaną przez siebie kwestię. Pracę wstępną znacząco ułatwiła stronę internetową projektu BEST.

Poznanie ziemi, w której Pismo powstało, jest nieocenioną zaletą pobytu w Ziemi Świętej. Dlatego w programie nie zabrakło również zwiedzania starożytnego Aradu z jego świątynią JHWH oraz Herodowej Masady ze spektakularną panoramą i dramatyczną przeszłością.

Francuska Szkoła Biblijna i Archeologiczna w Jerozolimie została założona ponad 125 lat temu przez Sługę Bożego ojca Marie-Josepha Lagrange’a przy klasztorze św. Szczepana i zatwierdzona przez papieża Leona XIII. Jest ważnym ośrodkiem badawczym Zakonu Dominikańskiego (min. Biblia Jerozolimska, Qumran). Obecnie asygnowanych jest w niej trzech braci z Polski.