27 grudnia w domu rekolekcyjnym w Korbielowie rozpoczęło się spotkanie braci pracujących z młodzieżą. Potrwa trzy dni.

„Kończący się jubileusz 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego oraz Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się latem w Krakowie, ostatecznie skłoniły do weryfikacji metod duszpasterskich i przyjrzenia się uważniej potrzebom młodych, poszukujących żywego doświadczenia Jezusa” – mówią dominikańscy duszpasterze młodzieży.

Reprezentanci klasztorów z całej Polski postawili sobie za cel stworzenie nowego programu formacyjnego, spójnego z corocznym, odbywającym się w wakacje Dominikańskim Forum Młodzieży. Duszpasterze chcą zastanowić się nad następującymi pytaniami:

„Czego potrzebuje dzisiejszy młody człowiek? Jak czerpiąc z VII wieków tradycji Zakonu braci kaznodziejów, wskazywać na Zbawiciela i uczyć rozpoznawania Go w dzisiejszym świecie? Kim jest dzisiaj nastolatek i jak radzi sobie z poszukiwaniem wiary, pośród wielu innych problemów, które dobijają się do jego głowy i serca?”.

Obok spraw organizacyjnych, kwestii prawnych, regulujących wypoczynek dzieci i młodzieży oraz współpracę z braćmi z Wikariatu Ukrainy, ważne miejsce zajmuje też sprawa formy przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania, które odbywa się przy większości dominikańskich klasztorów.

„Duszpasterze, aby dzielić się wspólnym doświadczeniem, po bratersku szukając rozwiązań oraz aby podnosić swoje kwalifikacje, planują we współpracy z Prowincjalnym Promotorem Formacji Stałej – ojcem Tomaszem Gajem i Prowincjałem ojcem Pawłem Kozackim organizować cztery razy do roku regularne sesje. Kolejny zjazd odbędzie się w nowym roku w warszawskim klasztorze na Freta” – wyjaśnia Paweł Koniarek OP, który od listopada koordynuje działania dominikańskich duszpasterzy młodzieży.