Ojciec Marian Hanusek przełożył komentarz Akwinaty do „Pierwszego Listu do Tymoteusza” św. Pawła.

Przekład jest owocem wieloletniej pracy i zainteresowania się dorobkiem teologicznym Akwinaty przez ojca Mariana, pracującego w stołecznym klasztorze przy ulicy Freta.

Wykład św. Tomasza z Akwinu Pierwszego Listu do Tymoteusza” pod redakcją ks. prof. Piotra Roszaka opublikowało Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ośrodek toruński planuje wydanie następnych tłumaczeń wykładów św. Tomasza do pism Apostoła Narodów. Zamiarem teologów i mediewistów z uniwersytetu w Toruniu jest bowiem przetłumaczenie na język polski wszystkich komentarzy Akwinaty do listów Pawłowych.