Monografia dominikanina zdobyła II nagrodę w prestiżowym konkursie im. prof. Stefana Kuczyńskiego (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk).

Chodzi o książkę pt. „Henry Harrer’s Tractatus contra Beghardos. The Dominicans and Early Fourteenth Century Heresy in Lesser Poland”. O. Gałuszka został laureatem II nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego w konkursie organizowanym przez Instytut Historii PAN.

Warto zaznaczyć, że w 2012 roku  o. Gałuszka zdobył pierwszą nagrodę w tym samym konkursie za monografię pt. „Tomasza z Akwinu Lectura Super Matheum cap. I-II. Studium historyczno-krytyczne i edycja tekstu”.

W nagrodzonej monografii „Henry Harrer’s Tractatus contra Beghardos” o. Gałuszka omówił i przedstawił łacińską edycję oraz angielskie tłumaczenie erudycyjnego traktatu przeciwko begardom, autorstwa czeskiego dominikanina Henryka Harrera OP.

Traktat ten jest pierwszorzędnym źródłem do badań nad antyheretycką działalnością dominikanów, nad dziejami beginek i begardów oraz nad formowaniem się nowej pobożności wśród osób świeckich. Co szczególnie ważne, tekst ten jest obecnie jedynym znanym źródłem mówiącym wprost o obecności w diecezji krakowskiej – w pierwszej połowie XIV wieku – grupy osób, których praktyki religijne i poglądy były uznawane przez część lokalnego duchowieństwa za heretyckie.

Ojciec dr hab. Tomasz Gałuszka jest dyrektorem Dominikańskiego Instytutu Historycznego, sekretarzem naukowym Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem (Polska Akademia Umiejętności), adiunktem w Katedrze Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.  Obecnie przebywa na rocznym urlopie naukowym (visiting scholar) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.