Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. (Iz 62, 1)

Bóg deklarując swoją miłość względem nas wypowiada ją w Jezusie Chrystusie, który narodził się w Betlejem. Każdy z nas w narodzinach Mesjasza, może usłyszeć głos Boga dopominającego się o nasze zbawienie. Usłyszawszy to wołanie, nie bójmy się za nim pójść! Zaufajmy Narodzonemu z Maryi, który poprowadzi nas do Ojca!