W sobotę w Dominikańskiej Szkole Wiary we Wrocławiu.

Prelekcję – zatytułowaną „Co św. Tomasz z Akwinu ma nam do powiedzenia dziś” – wygłosi ojciec Michał Paluch, regens studiów w Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego i wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie.

„Myśl Akwinaty była dla Kościoła zachodniego w ciągu ostatnich kilku wieków najważniejszym punktem odniesienia w interpretowaniu Tradycji. Jeśli chcemy więc zrozumieć, na czym polega istotny wkład katolicyzmu w formowanie naszej tożsamości, trudno o lepszego niż Tomasz przewodnika” – mówi ojciec Paluch.

„Akwinata był pierwszym świętym, którego świętość p o l e g a ł a   n a używaniu intelektu. Tomasz pokazał, że samo używanie intelektu może i ma być drogą do świętości. Na szczęście Tomasz przestał już być pomnikiem – na szczęście, ponieważ paradoksalnie stwarza to dziś możliwości lepszego, sprawiedliwszego, a przez to ciekawszego i bardziej inspirującego spotkania z jego myślą i dziełem.” – dodaje prelegent.

Wykład 19 listopada o godzinie 17. w Starym Refektarzu wrocławskiego klasztoru. Wstęp wolny.