Pięć tytułów dominikańskiego wydawnictwa nominowanych do nagrody w konkursie Ukraińskiej Akademii Nauk.

Książki wydawnictwa Instytutu św. Tomasza z Akwinu zostały nominowane do nagrody w konkursie organizowanym przez Instytut Filozofii im. G. Skoworody Ukraińskiej Akademii Nauk.

W drugiej edycji konkursu przyznano nagrody w czterech kategoriach: pracy monograficznej, nowatorskiej koncepcji filozoficznej, pracy redaktorsko-wydawniczej oraz dla młodych filozofów. Poza czterema podstawowymi kategoriami osobno przyznano dwie nagrody w dziedzinie filozoficznego przekładu, osobno za przekład dzieł klasycznych i współczesnych.

Spośród ponad 150 tytułów wybrano pięć nominacji w każdej kategorii. Książki wydane przez Instytutu św. Tomasza z Akwinu były nominowane w kategorii monografii („Bycie i dobro” prof. Andeja Baumeistera, książka wydana dzięki finansowej pomocy Fundacji Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii) i w kategorii pracy redaktorskiej (ukraiński przekład „Źródeł moralności chrześcijańskiej” Servais-Théodore Pinckaersa w przekładzie i pod redakcją prof. Olega Homy, książka wydana wraz z wydawnictwem „Duh i Litera”).

Główną nagrodę w kategorii przekładu otrzymał książka wydana przez nasz Instytut „Compendium theologiae” Tomasza z Akwinu w przekładzie na ukraiński W. Kotusenko, I. Pigowskiej, A. Polak.

Ponadto dwie książki wydawnictwa „Duh i Litera” wydane przy finansowym współudziale Instytutu św. Tomasza z Akwinu i Fundacji Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii zostały wyróżnione. Ukraiński przekład „A Secular Age” Charlsa Taylora zdobył pierwsza nagrodę w kategorii przekładów dzieł współczesnych filozofów, a nowy ukraiński przekład „Medytacji o pierwszej filozofii” Kartezjusza otrzymał specjalną nagrodę.

Wyróżnienie trzech pozycji książkowych wydanych przez niewielkie wydawnictwo dominikanów w Kijowie jest dla nas szczególnym powodem do radości.

Wojciech Surówka OP