Arcybiskup Pragi otrzymał najwyższe odznaczenie Republiki Czeskiej.

28 października prezydent Republiki Czeskiej Miloš Zeman odznaczył ojca kardynała Dominika Dukę Orderem Białego Lwa. Odznaczenie to zostało przyznane ojcu Dominikowi za szczególne zasługi dla Republiki Czeskiej.

W rocznicę niepodległości

Uroczystość wręczenia orderu odbyła się w Sali Władysławowskiej na praskich Hradczanach w obecności przedstawicieli najwyższych władz państwowych Republiki Czeskiej. Okazją udzielania orderu było święto państwowe – rocznica powołania niepodległego państwa czechosłowackiego w 1918 roku.

Order Białego Lwa to najwyższe odznaczenie Republiki Czeskiej. Przyznawany jest w dwóch grupach: wojskowej i cywilnej. W tym roku uhonorowano czterech weteranów wojennych i dwóch cywilów. Oprócz ojca Dominika cywilne odznaczenie otrzymał profesor Günter Verheugen, co było nawiązaniem do tradycji udzielania tego orderu cudzoziemcom (od roku 1990 otrzymali go wszyscy polscy prezydenci).

Zakonnik, prowincjał, kardynał

Kardynał Dominik Duka od roku 2010 jest arcybiskupem Pragi i prymasem Czech. W latach 1998-2010 był ordynariuszem diecezji Hradec Králové, a w latach 2004-2008 również administratorem apostolskim diecezji Litomierzyce. Wcześniej pełnił funkcję prowincjała Czechosłowackiej, a następnie Czeskiej Prowincji Dominikanów.

Po rewolucji aksamitnej w roku 1989 aktywnie współtworzył relacje między Kościołem a państwem czeskim. Reprezentował stronę kościelną w negocjacjach dotyczących umowy konkordatowej, podpisanej przez ministrów spraw zagranicznych w roku 2002, a do dzisiaj nieratyfikowanej przez parlament. Znacząco przyczynił się do uchwalenia przez czeski parlament w roku 2012 ustawy o zwrocie majątku kościelnego i finansowaniu Kościołów.

W społeczeństwie czeskim jest ogólnie znany i traktowany jako „twarz Kościoła”.