Wywodzący się z Zakonu Kaznodziejskiego kardynał kieruje Konferencją Biskupów Austrii od 1998 roku.

Christoph Schönborn to jeden z dwóch – obok arcybiskupa Pragi, kardynała Dominika Duki – dominikanów w Kolegium Kardynałów. Od dawna uważany jest za jednego z czołowych teologów Kościoła powszechnego. Był miedzy innymi sekretarzem komisji, która opracowała nowy Katechizm Kościoła Katolickiego.

Znany jest też z solidarności z napływającymi do Europy uchodźcami.

Też był uchodźcą

Urodził się 22 stycznia 1945 roku w arystokratycznej rodzinie w miejscowości Skalsko w czeskiej diecezji Litomierzyce. Wkrótce potem Schönbornowie musieli uciekać do Austrii.

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1963 roku. Siedem lat później otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Franza Königa, ówczesnego arcybiskupa Wiednia. Studiował w Paryżu i Ratyzbonie, gdzie był słuchaczem m.in. kardynała Josepha Ratzingera. Od 1975 roku wykładał dogmatykę na Uniwersytecie Katolickim we Fryburgu Szwajcarskim i prowadził zajęcia z teologii chrześcijańskiego Wschodu.

W 1991 roku Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym w Wiedniu, 13 kwietnia 1995 – koadiutorem z prawem następstwa, a 14 września tegoż roku arcybiskupem stolicy Austrii. Na konsystorzu 21 lutego 1998 roku Jan Paweł II obdarzył go godnością kardynała. Jest członkiem kilku kongregacji i innych urzędów watykańskich.