Ratunku mamy szukać w Pustym Grobie.

Po wydarzeniach paschalnych uczniowie uciekli z miejsca, które mówiło im o przegranej ich Mistrza. Są teraz zamknięci w Wieczerniku, bardzo pogubieni i mają poczucie zdrady Jezusa. Umarło w nich życie, nie mają nadziei jutra.

Jezus po swoim zmartwychwstaniu idzie najpierw do nich, bo ich bardzo kocha. To ich pierwsze spotkanie – misterium pojednania pięknie przybliża obraz JEZU UFAM TOBIE.

Zmartwychwstały przechodzi przez zamknięte drzwi jako PAN ŻYCIA i Zwycięzca śmierci. Doświadczają od Niego miłości, która nie pamięta złego. Ich wiara potrzebuje jeszcze znaku , aby uwierzyć. Zmartwychwstały pokazuje im ręce i przebity bok – cenę paschalnego pokoju.

Po chwalebnych ranach rozpoznają, że Pan prawdziwie zmartwychwstał. Ich pascha skończona. Miłosierdzie rodzi w nich nowe życie, wiarę i nadzieję. Potem umocnieni Duchem Świętym pójdą z misją głoszenia Słowa i jednania na cały świat.

Papież Franciszek  podczas Światowych Dni Młodzieży zaprowadził nas do wieczernika do Zmartwychwstałego Pana. Pokazał nam, że nasze życie jest podobne do życia uczniów. Często grzech, słabości, brak nadziei, czy odrzucenie Boga, zamyka nas w sobie, na siebie i na Boga. Wskazał  nam nasze zamknięcia:  paraliż – nic nie można zmienić, wygodnictwo – „kanapa”, nieczułość serc wobec najsłabszych oraz zamknięcie nas – ludzi wierzących na wyjście do świata z Ewangelią.

Ratunku mamy szukać w Pustym Grobie, w darze osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. W Jego miłosierdziu odnajdziemy dar nowego życia, a przyjmując moc od Niego będziemy miłosierni jak Ojciec. On ma klucz do wszystkich serc, nawet tych zamkniętych!

„Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty, chociaż moc masz znikomą, zachowałeś Moje słowo i nie zaparłeś się Mego imienia” (Ap 3,8).

s. Katarzyna OP