Zamieńmy kanapę na wyczynowe buty.

W Wieczerniku Jezus dał nam swoje Ciało i Krew  oraz przykazanie miłości. Teraz pragnie dać nam jeszcze więcej – DAR MIŁOŚCI, DUCHA Św., BOSKĄ MIŁOŚĆ! Echo tego słyszymy w Jego głośnym wołaniu nas: przyjdźcie, pragnijcie, weźmijcie!

W Dniu Pięćdziesiątnicy rodzi się Kościół, w którym Duch Święty przebywa, prowadzi, posyła i nieustannie Go uświęca i oczyszcza.

Duch Święty porusza wodę chrzcielną naszego Chrztu. i podpowiada „bierz moc” z Bierzmowania. Codziennie rano puka do naszych drzwi, bo pragnie być naszym Najmilszym Gościem.

Tej nowej „Pięćdziesiątnicy” dotknęliśmy podczas Światowych Dni Młodzieży, gdzie Duch zgromadził młodych całego świata, ludzi różnych narodów i kultur we wspólnotę mówiących językiem Ducha Świętego – językiem miłości.

On pragnie też wejść w ten nasz „świat w stanie wojny” ze swoim bogactwem posłania: Adwokata, Obrońcy, Wspomożyciela, Orędownika i Pocieszyciela. Tylko Paraklet może „przekonać świat o grzechu”, o sprawiedliwości, sądzie i doprowadzić do całej prawdy.

Otwórzmy się na boskie działanie Ducha Świętego. To ożywcze Tchnienie odnawia serca, życiu nadaje nowość i smak, i dobre spełnienie. Modlitwa staje się potrzebą serca, Słowo Boże codziennym pokarmem a praca służbą. Daje odwagę być wolnym, by iść drogami naszego Boga. Mówiąc językiem Franciszka: zamieniamy „kanapę”  na „wyczynowe buty”.

Jezus pragnie, abyśmy w tej naszej drodze OD-NOWY nie ustawali. On głośno woła „weźmijcie Ducha Świętego”.

Pragnijmy i prośmy Go słowami modlitwy dominikańskiej z XIII wieku:

„Duch św. niech nas oświeca i da nam:

oczy, abyśmy patrzyli,

uszy, abyśmy słuchali

i ręce dla Bożej pracy,

stopy, abyśmy szli

i usta, byśmy głosili

Słowo zbawienia”.

s. Katarzyna OP