W niedzielę w kościele saletynów w Krakowie.

Wieczór Pełnej Łaski to msza święta, konferencja i wspólna modlitwa uwielbienia. Komentarz do Słowa Bożego wygłoszą dominikanie: ojciec Tomasz Biłka i ojciec Tomasz Nowak, a modlitwę dziękczynna poprowadzi zespół „Owca”.

„Tak zapowiada się Wieczór Pełnej Łaski, czyli Maryi. Październik to Jej miesiąc i chcemy oddać się Jej wstawiennictwu” – mówi Jolanta Szymańska z Fundacji MALAK, która organizuje modlitewny wieczór.

Wieczór Pełnej Łaski – niedziela, 30 października, godzina 20 w kościele Matki Bożej Saletyńskiej.