15 października wykład ojca Tomasza Nowaka.

To już czwarta edycja DSW w Białymstoku. Tegoroczny cykl nosi tytuł „Pismo”. Pierwszy w tym roku akademickim wykład, zatytułowany: „Słowo Boże a kaznodziejstwo”, wygłosi przeor łódzkiego klasztoru dominikanów ojciec Tomasz Nowak.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10 w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej przy ulicy Warszawskiej 50 w Białymstoku. Wykład z przerwą i dyskusja potrwa do godziny 12. Po wykładzie przewidziana jest msza święta.

Dominikańska Szkoła Wiary to organizowany od kilkunastu lat projekt otwartych wykładów w różnych miastach Polski – głównie tam, gdzie istnieją klasztory ojców dominikanów. W Białymstoku dominikanów nie ma – jednak zainspirowani dominikańską duchowością świeccy już od kilku lat zapraszają braci kaznodziejów do głoszenia konferencji.