Miłosierdzie Boże szuka ostatniej deski, po której mogłoby dotrzeć do oprawców.

Do poszczególnych Zdrowaś Maryjo.

1.„Ukrzyżowali Go, a wraz z Nim – z jednej i drugiej strony – jeszcze dwóch innych; Jezusa zaś w środku”.

I dziś jest Jezus umieszczany w środku między łotrami w tych, którzy służą Bogu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

2. „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”. A lud stał i przyglądał się.

Miłosierdzie Boże szuka ostatniej deski, po której mogłoby dotrzeć do oprawców. Niewiedzą, co czynią… Czy zbyt łatwo nie usprawiedliwiam obojętność wobec Słowa Bożego i nauczania Kościoła swoją własną obojętnością wobec prawdy?

3. „Czy Ty nie jesteś Chrystusem? Wybaw siebie i nas!”

Prawda milczy. Milczy wszechmogący Bóg na wszystkie bluźnierstwa historii, dusz, nauki i sztuki. Czy został Jezus skazany na śmierć z mocy grzesznych ludzi? Czy może i nie milczeniem pobożnych?

4.„Jezu, wspomnij o mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa”.

Kiedy Jezus w moim życiu nie dokonuje spektakularnego uciszenia burzy, nie wskrzesza we mnie zmarłego Łazarza, a pustka rozbrzmiewa w relacjach, wyznanie wiary w moc Jego Królestwa w moim życiu przywraca we mnie życie wieczne. W milczeniu i cierpliwości Jezus wydaje świadectwo o królestwie Bożym.

5. „Przy krzyżu Jezusa stała zaś Jego Matka, siostra Jego Matki, Maria, żona Kleofasa oraz Maria Magdalena”.

Milczenie, służba, ofiara. Do betlejemskiej groty przyszli pasterze, zwierzęta, przyszli królowie. Pod krzyż ofiarna miłość i służba. I w tedy „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu i je rozważała.”

6. „Pragnę”.

„Ten, który poi źródła, został napojony octem, dawcę miodu nakarmiono żółcią. Ubiczowano Tego, który jest Przebaczeniem, skazano Miłosierdzie, wyszydzono Majestat, wyśmiano Cnotę, opluto dawcę deszczu (św. Augustyn)”.

7. „Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego ducha”. Potem powiedział: »Wykonało się«; po czym skłonił głowę i oddał ducha”.

Jezus posyła swojego Ducha w głębiny ludzkich serc w sakramentach Kościoła. Ilu z nas zbawionych Krwią Chrystusa lekceważy w sobie życie Boże?

8. „Będą patrzeć na Tego, którego przebyli”.

W Ukrzyżowanym Zbawicielu objawia się wybór człowieka i bezgraniczna miłość Boga. W sytuacji śmierci jesteśmy wezwani do okazywania chwały Boga. Czy dostrzegam w swoim życiu chwałę Boga w pieczęci wyciśniętej we mnie we chrzcie świętym?

9.

Matka Bolesna w ramiona przyjmuje martwe ciało Słowa wcielonego. Ciało z Jej ciała. Kiedy Jezus umarł, Ona cierpi nadal. Jest początkiem Kościoła, którego zadaniem jest dopełniać braki cierpień Chrystusa, by wszyscy, którzy należą do niego, zostali zbawieni.

10.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste ukrzyżowany zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współbolała, Matko Bolesna przyczyń się za nami. Amen.

s. M. Jacka OP