Rozmawiali o planach i wyzwaniach młodzieżowego duszpasterstwa.

Bracia z dominikańskich duszpasterstw młodzieży spotkali się 24 października w klasztorze na warszawskim Służewie. Oprócz duszpasterzy z Warszawy, przyjechali także opiekunowie duszpasterstw z Gdańska, Jarosławia, Krakowa, Poznania, Rzeszowa i Wrocławia.

W spotkaniu wziął także udział ojciec Paweł Kozacki, przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.

„Program zjazdu obejmował wymianę doświadczeń, dyskusję nad celami i wyzwaniami stojącymi obecnie przed duszpasterstwami młodzieży oraz stworzenie projektu przyszłorocznego Forum Młodzieży Dominikańskiej” – mówi ojciec Krzysztof Ośko, który prowadzi duszpasterstwo młodzieży „Baszta” w Jarosławiu.