Obronił doktorat z teologii na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 25 października. Temat pracy brzmiał: „»Ku chwale Jego majestatu« (Ef 1,12) – Scheebenowska koncepcja charakteru sakramentalnego w świetle idei latreutycznej ofiary Chrystusa”

Promotorem była Barbara Hallensleben, profesor teologii dogmatycznej na Uniwersytecie we Fryburgu. Ojciec Maciej Roszkowski otrzymał najwyższą notę.

obronie rozprawy doktorskiej wzięli udział między innymi: ojciec Paweł Klimczak – rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów, ojciec Mateusz Przanowski – dyrektor Instytutu Tomistycznego oraz ojciec Michał Paluch, który odpowiada za formację intelektualną polskich dominikanów.

Ojciec Maciej Roszkowski urodził się w 1973 roku w miejscowości Sława na Ziemi Lubuskiej. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w roku 1998, a sześć lat później otrzymał święcenia kapłańskie. Mieszka w klasztorze na warszawskim Służewie i pracuje w Instytucie Tomistycznym.