To pierwsze takie zgromadzenie po ustanowieniu wikariatu i przyłączeniu do Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.

Kapituła Wikariatu Ukrainy rozpoczęła się dziś rano w Kijowie mszą o Duchu Świętym, której przewodniczył zaprzyjaźniony z dominikanami biskup Michał Janocha z archidiecezji warszawskiej. We mszy świętej uczestniczyli bracia z dominikańskich klasztorów z: Czortkowa, Fastowa, Jałty, Kijowa i Lwowa.

„Pierwszego dnia bracia podsumują ostatnie lata dominikańskiej misji na Ukrainie oraz zastanawiać się będą nad wyzwaniami, które przed nimi stoją” – mówi ojciec Jarosław Krawiec, dyrektor sekretariatu misyjnego Polskiej Prowincji Zakonu.

Środa będzie dniem skupienia, który poprowadzi ojciec Paweł Kozacki, przełożony Polskiej Prowincji Dominikanów. Wieczorem odbędzie się tractatus, czyli rozmowa o kandydatach na urząd wikariusza. Wybory wikariusza, radnych i oficjalistów Wikariatu odbędą się ostatniego dnia kapituły, czyli w czwartek.

Na początku Kapituły odbyła się premiera reportażu filmowego Jolanty Gwardys „Na krańce świata”. Powstały w czerwcu film jest opowieścią o życiu i misji dominikanów na Ukrainie, pokazuje specyfikę każdego z klasztorów i przedstawia zaangażowania braci.

Obecna Kapituła jest pierwszym zebraniem braci po restrukturyzacji Zakonu. Podczas kapituły generalnej Zakonu w 2010 roku w Rzymie zdecydowano bowiem, by wikariaty generalne przestały być zarządzane wprost przez Generała Zakonu, albo usamodzielniły się jako wice-prowincje lub prowincje, bądź też stały się wikariatami konkretnej prowincji.

W ten sposób dotychczasowy Wikariat Generalny Ukrainy stał się wikariatem Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Protokół  zdawczo-odbiorczy między Wikariatem Generalnym Ukrainy i Polską Prowincją podpisali 6 czerwca w Kijowie: przełożony polskich dominikanów ojciec Paweł Kozacki i przełoży ukraińskiego wikariatu ojciec Jacek Dudka.