Wyższy Instytut Nauk Religijnych w stolicy Ukrainy prowadzą dominikanie.

Uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego odbyła się 5 września. Mszę świętą celebrował z braćmi oraz kazanie oraz wygłosił biskup Michał Janocha z Warszawy. Zaprzyjaźniony z dominikanami biskup wygłosił też wykład inauguracyjny, którego temat brzmiał: „Piękno  i sztuka  w nowej ewangelizacji”.

W ramach inauguracji otwarto wystawę zorganizowaną przez Ambasadę RP w Kijowie, poświęconą Jerzemu Giedroyciowi: Początek formularzaDół formularzaPoczątek formularza„Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Jerzy Giedroyć a »Kultura« – kontekst ukraiński”.

Dół formularza

Wystawę otworzył   Rafał Wolski – pierwszy radca, kierownik wydziału konsularnego. Postać twórcy paryskiej „Kultury” przybliżyła natomiast prof. dr Olga Gnatiuk, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Mohylańskiej w Kijowie, organizatorka konkursu im. Jerzego Gedroycia.

Mówiono też o inicjatywach wydawniczych związanych z twórczością Giedroycia.

Mariusz Woźniak OP