Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie rozpoczęła nabór na nowy kurs.

Szkoła Kantorów to dwuletni kurs wokalno-liturgiczny. Przeznaczona jest zarówno dla amatorów, zajmujących się muzyką liturgiczną, którzy nie mogli zdobyć wykształcenia muzycznego, jak i dla osób już wykształconych muzycznie, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie muzyki liturgicznej.

Wykładowcami są świeccy i duchowni mistrzowie i pasjonaci muzyki liturgicznej, wśród nich dwaj dominikanie: o. Dawid Kusz i o. Grzegorz Doniec. Zajęcia odbywają się co drugą sobotę w krakowskim klasztorze dominikanów.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.liturgia.dominikanie.pl