Dominikanie mają 18 nowicjuszy i 10 nowych profesów. W weekend na Służewie odbyły się obłóczyny i pierwsze śluby zakonne.

Otrzymali habity

W sobotę osiemnastu mężczyzn, którzy przez ostatni rok rozeznawali swoje powołanie w ramach prenowicjatu, otrzymało dominikański habit i rozpoczęło kanoniczny nowicjat. Jest wśród nich m.in. Rosjanin oraz rodowity Czech, który w Polsce będzie odbywał formację jako syn Prowincji Czeskiej. Trzech braci wyraziło wolę realizowania powołania dominikańskiego jako bracia współpracownicy.

Przez najbliższy rok, pod opieką o. Janusza Chwasta i o. Gabriela Wilczyńskiego, nowicjusze będą mieszkać, modlić się i studiować w klasztorze na Służewie. Będą mieli zajęcia z łaciny, historii i tradycji Zakonu, prawa kanonicznego i śpiewu. Po tym czasie nowicjusze składają pierwsze śluby zakonne na okres jednego roku.

fot. Julia Kaczorowska / juliakaczorowska.pl

Po roku próby

Następnego dnia podczas uroczystej Mszy świętej – sprawowanej przez prowincjała polskich dominikanów, o. Pawła Kozackiego – dziesięciu braci, którzy mieszkali przez ostatni rok na Służewie, zakończyło swój nowicjat.

Po wysłuchaniu Ewangelii bracia nowicjusze położyli się krzyżem na posadzce świątyni. W tym czasie wszyscy zgromadzeni modlili się do świętego Ojca Dominika starożytną antyfoną „O spem miram”. Po jej zakończeniu nastąpił znaczący dialog. Na pytanie prowincjała: „Czego żądacie?”, leżący krzyżem bracia nowicjusze odpowiedzieli: „Miłosierdzia Bożego i waszego!”.

fot. Mateusz Ciągło

Po kazaniu bracia na ręce prowincjała złożyli profesję i zobowiązali się do posłuszeństwa Bogu, Najświętszej Maryi Pannie, świętemu Dominikowi i przełożonym zakonnym przez okres jednego roku.

Po kilkunastu dniach wypoczynku bracia neoprofesi zamieszkają w Krakowie, gdzie podejmą sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne. Po upływie roku mogą odnowić śluby na kolejny okres, aż do pięciolecia. Po tym czasie dominikanie składają śluby wieczyste – aż do śmierci.