To jedno z najważniejszych wydarzeń Jubileuszu 800-lecia dominikanów.

Już 16 lipca u grobu św. Dominika w Bolonii rozpocznie się kapituła generalna naszego Zakonu. Potrwa do 4 sierpnia.

Kapituła generalna – najwyższa władza w Zakonie Dominikanów – to zebranie braci reprezentujących poszczególne prowincje zakonne. Mają oni przyjrzeć się i przedyskutować sprawy dotyczące funkcjonowania całego Zakonu.

Nie pierwszy raz

Wybór terminu i miejsca najbliższej kapituły wybrano podczas poprzedniego takiego zgromadzenia, które odbyło się w chorwackim Trogirze w lipcu i sierpniu 2013 roku. To właśnie w Bolonii spoczywają doczesne szczątki Założyciela Zakonu. W osiemsetletniej historii dominikanów w Bolonii odbyły się już 31 kapituły generalne, ostatnia – w 1998 roku.

Obradom będzie przewodniczył generał Zakonu, o. Bruno Cadoré, wybrany na ten urząd podczas kapituły generalnej w 2010 roku. Jest on 86. następcą św. Dominika. W liście zwołującym kapitułę o. Cadoré wezwał wszystkich członków Rodziny Dominikańskiej do modlitwy o pomyślny przebieg zgromadzenia poprzez ofiarowanie w tej intencji mszy świętych oraz włączenie tej sprawy w modlitwę prośby podczas Liturgii Godzin.

Sekretarzem generalnym obecnej kapituły został o. Roberto Giorgis z Prowincji św. Dominika we Włoszech. Obrady będą prowadzone w trzech oficjalnych językach Zakonu: angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Osiemset lat demokracji

Od samych początków w Zakonie Braci Kaznodziejów istniały dwa rodzaje kapituł generalnych: kapituła prowincjałów oraz kapituła definitorów. Z czasem wyłonił się jeszcze trzeci rodzaj kapituły generalnej – złożonej zarówno z prowincjałów, jak i definitorów. Odbywają się one na zmianę, co trzy lata.

Kapituła prowincjałów i kapituła definitorów mają tę samą władzę i równe prawa. Każda z nich, niezależnie od innych, ma prawo proponowania nowych regulacji i zatwierdzania lub odrzucania propozycji zgłoszonych na poprzedniej kapitule. Różnica między nimi polega jedynie na tym, że kapitułę prowincjałów tworzą przedstawiciele władz prowincji, a kapitułę definitorów – przedstawiciele samej prowincji, wybierani podczas kapituł prowincjalnych.

Kapituła generalna to przede wszystkim zgromadzenie ustawodawcze. Ponadto kapituły mają funkcję dyscyplinarną: mogą sądzić, karać, zdejmować z urzędów itp. Kapituły podejmują współczesne problemy, zawsze jednak w odniesieniu do życia i misji Zakonu. Mogą także formułować wskazania dla całego Zakonu na temat praktykowania charyzmatu dominikańskiego i sposobów docierania do współczesnych ludzi z orędziem Ewangelii.

Kapituła w Bolonii będzie kapitułą prowincjałów. Biorą w niej udział generał Zakonu, o. Bruno Cadoré, dwaj poprzedni generałowie: o. Timothy Radcliffe i o. abp Carlos Azpiroz Costa, prowincjałowie – przełożeni poszczególnych prowincji Zakonu, niektórzy członkowie Rady Generalnej, a także, na zaproszenie generała Zakonu, kilku braci kapłanów i braci współpracowników, przedstawiciele mniszek, sióstr czynnych i świeckich dominikanów. W sprawnym funkcjonowaniu kapituły pomogą także tłumacze i sekretarze.

Polaków trzech

Z ramienia Polskiej Prowincji Zakonu w kapitule generalnej w Bolonii weźmie udział prowincjał polskich dominikanów, o. Paweł Kozacki. W obradach uczestniczyć będzie także o. Krzysztof Popławski, który od roku pełni funkcję socjusza generała ds. Europy Środkowo-Wschodniej oraz – na zaproszenie generała – brat Mariusz Skowroński z klasztoru na Służewie.

fot. flickr.com / op.org