W klasztorze na warszawskiej starówce O. Mirosław Sander zastąpi o. Michała Adamskiego.

Wyboru przeora dokonała kapituła klasztoru, a następnie zatwierdził przełożony polskich dominikanów, ojciec Paweł Kozacki. Ojciec Sander przejmie urząd po o. Michale Adamskim, który kierował warszawskim konwentem przez ostatnie dwie kadencje.

Mirosław Sander OP urodził się w w 1975 roku w Grodzisku Dolnym. Do Zakonu wstąpił w 2000 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 2007 roku. Studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie Papieskim św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie, gdzie w 2013 roku obronił doktorat w tej dziedzinie. Od trzech lat mieszka w klasztorze przy ul. Freta w Warszawie.

Dominikański klasztor przy ulicy Freta 10 na stołecznej Starówce został założony w 1603 roku. W latach 70. ubiegłego wieku spotykali się w nim działacze ówczesnej antykomunistycznej opozycji demokratycznej.

Obecnie istnieje tu wiele duszpasterstw oraz ośrodków społecznych, jak chociażby działająca na rzecz rodzin z małymi dziećmi Fundacja „Sto Pociech”. W klasztorze mają też swoją siedzibę władze Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.

Przy klasztorze dominikanie zbudowali też na początku XVII wieku barokowy kościół. Była to pierwsza na świecie świątynią pod wezwaniem św. Jacka – pierwszego polskiego dominikanina. W czasie Powstania Warszawskiego kościół został zburzony przez Niemców, a następnie odbudowany po wojnie.

fot. Norbert Kuczko OP