W sobotę w Dominikańskiej Szkole Wiary w Lublinie.

Wykład wygłosi ojciec Gabriel Hunčaga, przeor klasztoru dominikanów w Žilinie na Słowacji. Tytuł jego prelekcji brzmi: Studium jako jeden z filarów życia dominikańskiego”.

„Jedną ze specyficznych cech dominikańskiego powołania, jakich nie posiada żaden inny zakon,  jest zobowiązanie do nieustannego studium Świętej Prawdy. Każdy dominikanin ma obowiązek »studiowania« przez całe swoje życie” – przypominają organizatorzy lubelskiej DSW.

Spotkanie z ojcem Gabrielem Hunčagą – 11 czerwca o godzinie 9.30 w Sali Unii lubelskiego klasztoru. Wykład z przerwą potrwa do 12.30.

To ostatni w tym roku akademickim wykład Dominikańskiej Szkoły Wiary w Lublinie.

fot. Lawrence OP / flickr.com